Send os en meddelse

Privatlivspolitik

Denne politik om beskyttelse af persondata gælder vores hjemmesider og alle tjenester, der henviser til denne politik, uanset hvordan du får adgang til tjenesterne, herunder adgang via mobilenheder.
Ved at benytte vores hjemmesider og tjenester giver du udtrykkeligt dit samtykke til, at vi kan behandle dine persondata som beskrevet i denne privatlivspolitik.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt
Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.
Vi respekterer alle ønsker om hemmeligholdelse af personlige oplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle persondata, som vi modtager.
Kontaktoplysninger
Den dataansvarlige er:
Clevertec Aps
Frederiksværkvej 2
3600  Frederikssund

Telefon +45 70 702 744
Website: www.Clevertec.dk
E-mail: info@clevertec.dk

Hvilke persondata indsamler og behandler vi?
Vi indsamler og lagrer alle oplysninger, som du indtaster på vores hjemmeside, eller som du opgiver, når du benytter vores tjenester. Herudover indsamlet vi oplysninger, som automatisk sendes til os fra dit udstyr. De oplysninger som vi indsamler kan omfatte, men er ikke begrænset til:
•    oplysninger, som du opgiver, når du opretter en brugerprofil eller benytter de tjenester, vi stiller til rådighed,
•    oplysninger, der opgives i forbindelse med korrespondance via vores websted eller korrespondance, der sendes til os,
•    oplysninger om din og din enheds placering, herunder det entydige enheds-id, hvis du har aktiveret denne tjeneste på mobilenheden
•    og yderligere oplysninger, som du måtte opgive via sociale medier eller andre tredjepartstjenester.

Udover de oplysninger, som du selv giver os, indsamler vi automatisk de oplysninger, der sendes til os fra din computer, mobilenhed eller andet udstyr. Disse oplysninger omfatter, men er ikke begrænset til:
•    oplysninger om din interaktion med vores websted og tjenester, herunder, men ikke begrænset til, enheds-id, enhedstype, oplysninger om geoplacering, computer- og forbindelsesoplysninger, statistik om sidevisninger, trafik til og fra vores hjemmeside, henvisnings-URL-adresse, annoncedata, IP-adresse og standardweblogoplysninger, og
•    oplysninger indsamlet via cookies, beacons, web beacons og lignende teknologier. Vi henviser til vores cookiepolitik, som du finder her.

Vi modtager eller indsamler muligvis yderligere oplysninger om dig fra tredjeparter og føjer disse til vores brugeroplysninger. Disse oplysninger kan omfatte, men er ikke begrænset til demografiske oplysninger, navigationsoplysninger, supplerende kontaktoplysninger og yderligere oplysninger om dig fra andre kilder, f.eks. offentlige myndigheder, i det omfang det er tilladt ifølge loven.

Hvad bruger vi dine persondata til?
Vi anvender de oplysninger vi indsamler om dig til en række formål, herunder til at:
•    muliggøre din brug af vores tjenester og hjemmeside,
•    behandle dine forespørgsler og ordrer,
•    levere produkter, tjenester, service og kundesupport til dig,
•    forbedre vores produkter, tjenester, service og hjemmeside,
•    tilpasse vores hjemmeside og tjenester til dig,
•    få en bedre forståelse af, hvordan vores hjemmesider og apps bruges, så vi kan forbedre dem,
•    sende dig forretningsmæssige oplysninger, herunder ordrebekræftelser, fakturaer mv.,
•    sende dig nyhedsbreve og markedsføring pr. e-mail, hvis du har samtykket til dette,
•    foretage markedsundersøgelser om vores kunder, deres interesser, om tendenser og kundeadfærd,
•    administrere, diagnosticere og udbedre problemer i vores apps og hjemmesider,
•    forhindre eller fastslå ulovlig aktivitet eller beskytte eller håndhæve rettigheder, og
•    undgå eller imødegå sikkerhedsbrud.

Vi behandler og opbevarer kun data om dig, der er nødvendige, relevante og tilstrækkelige til at opfylde de formål, som er nævnt ovenfor.
Vi lagrer ikke persondata længere end tilladt ved lov og sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige til ovennævnte formål.
Kontrol og opdatering af persondata
Vi kontrollerer, at de persondata, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine persondata løbende, når du henvender dig med ændringer. Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.
Indhentelse og tilbagetrækning af samtykke
Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i et behandle dine persondata.
Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os.

Videregivelse af persondata
Vi videregiver ikke persondata til tredjeparter, undtagen i følgende specifikke tilfælde:
•    du har afgivet dit udtrykkelige samtykke til videregivelsen,
•    videregivelsen sker inden for vores koncern til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik,
•    videregivelsen sker til betroede virksomheder eller personer, der behandler persondata for os baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed. Disse virksomheder eller personer har ikke tilladelse til at bruge dine oplysninger til deres egne formål,
•    når vi er pålagt at videregive oplysninger i forbindelse med en vidneindkaldelse, retskendelse eller andre gældende lovmæssige eller juridiske processer,
•    når vi i god tro mener, at videregivelsen af oplysninger er nødvendig for at forhindre eller reagere på bedrageri, forsvare vores apps eller hjemmesider mod angreb, eller beskytte vores virksomheds, kunders og brugeres ejendom og sikkerhed, eller offentlighedens sikkerhed, eller
•    hvis vi fusionerer med eller opkøbes af en anden virksomhed, sælger en hjemmeside, app eller forretningsenhed, eller hvis alle eller en væsentlig del af vores aktiver opkøbes af en anden virksomhed. I disse situationer vil dine oplysninger sandsynligvis være et af de aktiver, som overdrages.

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke videregiver persondata om dig til tredjeparter med henblik på deres egne markedsføringsformål, medmindre du udtrykkeligt har samtykket til at oplysningerne må videregives til sådanne formål.

Hvor lagres dine persondata?
Personoplysningerne lagres hos vores databehandler, som opbevarer og behandler persondata på vores vegne i henhold til denne privatlivspolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i Danmark eller i tredjelande, sikrer vi os altid, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, vi har opstillet i denne privatlivspolitik og som følger af gældende lovgivning.

Beskyttelse af persondata
Vi beskytter dine oplysninger ved hjælp af tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. firewalls, datakryptering samt fysiske og administrative adgangskontroller til data og servere), som begrænser risikoen for tab, misbrug, uautoriseret adgang, videregivelse og ændring.

Adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du har også ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyde. Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Rettelse eller sletning af persondata
Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du skal blot henvende dig til os og oplyse, hvad du ønsker at få rettet.
Hvis du mener, at dine persondata ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, eller hvis du hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser, kan du altid anmode om at få dem slettet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Indsigelse eller klage mod behandling af persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. Du har også ret til at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet.

Ændring af privatlivspolitikken
Vi forbeholder os ret til at ændre denne privatlivspolitik, således at vi til enhver tid overholder gældende lovgivning. I tilfælde af ændringer får du besked i henhold til gældende lovgivning.

Har du kommentarer eller spørgsmål?
Har du kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores indsamling eller behandling af persondata, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du ovenfor.

Cookie politik
Information om brug af cookies på www.Clevertec.dk
Ved at benytte denne hjemmeside, www.Clevertec.dk, accepterer du, at vi bruger cookies.

Hvad er en cookie?
En cookie er en lille tekst-fil, som bliver gemt i din browser, for at vi kan holde styr på hvad der sker under dit besøg på vores side. En cookie er dermed ikke et program, men en uskadelig tekst-fil.
Hjemmesidens brug af cookies

Cookies er nødvendige for at vores hjemmeside fungerer korrekt. Cookies husker på at du har lukket vores popup med tilmeldning til nyhedsbrevet, om du er logget ind og hvor længe du besøger os, osv.

Oversigten over vores cookies
Nødvendige Cookies
Disse cookies er krævet af hjemmesiden, for at vi kan levere de sider, som du har anmodet om at modtage, dette kan foreksempelvis være i forbindelse med vores indkøbskurv eller at vi kan huske at du har lukket vores popup/tilmeldt dig vores nyhedsbrev.

Drift og Optimerings-cookies
Disse cookies bruges til driften af hjemmesiden. Det er blandt andet optælling af antal besøgende og hvor længe de besøgende har været på siden. Disse oplysninger bruges til analyse. Vi bruger Google Analytics til at indsamle informationer om hvordan du som kunde anvender vores hjemmeside, og hvordan vi kan gøre siden bedre. Skulle du ønske at melde dig ud af Google Analytics, kan det gøres her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Marketing - Anonym tracking
Vi bruger Facebook plugins på vores hjemmeside, og i den forbindelse vil Facebook samle anonym adfærds oplysninger på vores hjemmeside, som kan give os oplysninger om hvordan potentielle kunder anvender hjemmesiden. Ydermere bruges cookies til at vise en "Synes godt om" knap, og information om hvilke af dine facebook venner der synes godt om en given artikel.
 
Afvis/Slet cookies
Afvisning af cookies
Du kan i din browser indstille om du vil tillade at der bliver sat cookies af hjemmesider. Hvis du gør dette, vil visse funktioner ikke længere fungere optimalt og din oplevelse af hjemmesiden vil ikke længere være optimal.
Sletning af cookies
Cookies kan nemt fjerne fra din browser. Anvender du en Windows computer, med en nyere browser, vil genvejstasterne: "CTRL + SHIFT + Delete" knappen vise browserens indstillings side hvor ved du kan fjerne cookies.
Virker genvejen ikke, eller bruger du en Mac, kan du besøge din browser udbyder, for at finde yderligere oplysninger om hvorledes cookies kan fjernes.

Nyhedsbrev til og afmeld

Til- og afmelding af nyhedsbrevet håndteres udelukkende af brugeren selv. Ønsker du ikke længere at modtage nyhedsbrevet, skal du selv afmelde dig på Clevertec, samme sted hvor du foretog din tilmelding.

Clevertec ApS videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen, eller hvis der foreligger en retskendelse

Privacy Statement!

©Copyright meddelelse 2018'
Indholdet på denne hjemmeside er beskyttet i henhold til loven om ophavsret og må ikke kopieres, reproduceres eller distribueres under nogen form - hverken helt eller delvist - uden skriftlig tilladelse fra Clevertec ApS

Download eller kopiering af billedmateriale og/eller tekstmateriale er kun tilladt, såfremt der ligger en skriftlig tilladelse fra Clevertec ApS


Information

Producenter